Scroll to top

Ozon University

The results of combined ozone therapy using in complex treatment of soft tissues infections in patients with diabetes mellitus type II

Author information 1 Kafedra obshcheĭ khirurgii Nauchno-issledovatel'skogo instituta molekuliarnoĭ meditsiny i patobiokhimii Krasnoiarskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta im. prof. V.F. Voĭno-Iasenetskogo. 2 Kafedra biokhimii s kursami meditsinskoĭ, farmatsevticheskoĭ i toksikologicheskoĭ khimii Nauchno-issledovatel'skogo instituta molekuliarnoĭ meditsiny i…

February 5, 2018