Scroll to top

İNTEGRATİF TIP DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE

REVIEW / DERLEME

1 2 3 4 5

Saltuk Aytaçoğlu , Lale Yeprem , Didem Tuba Akçalı , Ahmet Karamercan , Ayşe Karamercan , Demirhan

6 7 8

Dıraçoğlu , Ahmet Ümit Sabancı , Coşkun Akay

1

Serbest Hekim, Kadın Hastalıkları Ve Doğum, Kıbrıs

2

Muayenehane, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, İstanbul

3

Gazi Üniversitesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Ankara

4

Gazi Üniversitesi, Genel Cerrahi, Ankara

5

Muayenehane, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon, Ankara

6

İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon, İstanbu l

7

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji, Bursa

8

Muayenehane, Ankara

OZON TERAPİ

Özet

1840 yılında Avusturyalı kimyager Christian Schönbein tarafından keşfinden bu yana ozon, birçok farklı kullanım alanı bulmuştur. Tedavide ozon uygulamalarında temel yöntemler majör

otohemoterapi, rektal ozon terapi, torbalama, kupa, ozon sauna, intradiskal uygulama, ozonize su ve

yağ ile minör uygulamalardır.

Integr Tıp Derg. 2015;3(1):21-26.

Anahtar kelimeler: Endikasyon, major otohomoterapi, ozon terapi

OZONE THERAPY Abstract

Since the discovery of ozone by Austrian chemist Christian Schönbein in 1840, ozone therapy has

found wide field of application in medicine. Basic methods of ozone therapy are; major autohemotherapy, rectal ozone therapy, ozone bags, cupping, ozone sauna, intradiscal application, ozone water and oil and minor ozone therapy.

Turk J Integr Med. 2015;3(1):2126.

Keywords: Indication, major autohemotherapy, ozone therapy

Aytaçoğlu S, Yeprem L, Aalı DT, Karamercan A, Karamercan A, raçoğlu D, Sabancı AÜ, Akay C. Ozon terapi. Integr Tıp Derg. 2015;3(1):2126.

Yazışma Adresi: Hasan Tahsin Caddesi, 10/3, Lefkoşa-Kıbrıs

E posta: Saltukay@hotmail.com

Kabul Tarihi: 8 Mayıs 2015

Ozon, 1840 yılında Avusturyalı kimyager Christian Schönbein tarafından keşfedildi.1857 yılında H.W.Siemens ilk ozon jeneratörünün patentini aldı.1890 yılında ozonun dezenfekte edici  özelliği  olduğu  bildirildi.1891  yılında  Amerikada  Dr.Kelloggs  ozon  terapi uygulamalarını yayınladı. I.Dünya savaşında Dr. Albert Wolff Alman askerlerinin kangren ve benzeri ciddi yaralanmalarında Ozon terapi uyguladı.1995  yılında ABD Sağlık Bakanlığı ozon terapiyi  tamamlayıcı tıp uygulaması kabul ettikten sonra  preklinik ve klinik akademik çalışmalar giderek artmış ve ozon terapi  tüm dünyada medikal alanda  yaygın uygulanır olmuştur (1-9).

Ülkemizde ise, 27 Ekim 2014 tarihli Resmî Gazete de yayınlanan 29158 sayılı yönetmelik ile

Ozon terapi tamamlayıcı tıp uygulaması olarak kabul edilmiştir.

Dr. Harman 1956 yılında   “Serbest Radikal Teorisi” ile yaşlanmayı tanımladı (10). 1989 yılına kadar oksidan ajanların “toksik” olduğu kabul edildi. R.Burdon düşük doz hidrojen peroksit   verildiğinde   hücrede   proliferasyon   olduğunu   göstermesi   ile   serbest   radikal teorisindeki oksidanlar zararlıdır görüşünde kırılma olmuştur (11). Bu gelişmeler ışığında Goldman, “hormesis” (yüksek dozda zararlı olan bir ajanın düşük dozda faydalı etki gösterebileceği) tanımını gündeme getirmiştir (12). 1990’lı yıllarda teknik olarak radikal olmamakla birlikte hücrelerde oksidatif hasara yol açan oksijen türleri (hidrojen peroksit ve aldehid) nedeni ile “Oksidatif Stres Teorisi” geliştirilmiştir (13). Reaktif Oksijen Türlerinin (reactive oxygen species -ROS) oksidan özellikleri yanı sıra doza bağımlı “ikincil mesajcılar” oldukları görüldü.

Biyolojik yapıların oksidanlara cevabının doza bağımlı olduğu, düşük dozda uyarıcı, yüksek

dozda baskılayıcı etki gösterdiği netleşmiştir.

Medikal  ozon  terapi  uygulamak  için  saf  oksijenden  jeneratör  yardımı  ile  ozon-oksijen

karışımı elde edilir. Kabul edilen terapötik doz aralığı:

(% 0.05  O3) + (% 99.05 O2) = 1μg/ml

(% 5 O3) + (% 95 O2)             = 100 μg/ml

Ağırlıklı olarak kullanılan sistemik tedavi doz aralığı 20 -80 μg/ml dir. Lokal tedavilerde 1-20

μg/ml doz aralıkları sıklıkla kullanılmaktadır.

 Ozon Terap Uygulam Yöntemleri 

1) Majör Otohemoterapi

50 – 100 ml venöz kan alınarak, dış ortamda steril şartlarda eşit hacimdeki ve doğru dozdaki ozon-oksijen karışımı ile ex-vivo olarak birleştirilir. Plazmanın içerisindeki potent antioksidan kapasiteyi oluşturan hidrofilik, lipofilik ve hücresel enzimler ile 1 saniyede reaksiyona giren ozon, ROS üretimine neden olur. Kan ile birleşen ozon, çeşitli biyolojik fonksiyonların aktivasyonu için gerekli olan geçici oksidatif stresi yaratır.

Related posts